Helurl.com Direct Link Generator


Dùng BOT Telegram: t.me/nghienlbot để lấy linkThank you for using this.


TB: Tôi đã test ra được 2 cái:

Nhưng tôi không dùng nhiều nên tôi không có lý do để dành thời gian phát triển nó free. Nếu bạn cần tools để tạo ra tiền hãy liên hệ tôi. Còn nếu mục đích cá nhân thì hãy đọc tài liệu

Để làm playlist cho player VLC, ae copy All links, thêm #EXTM3U ở dòng đầu, sau đó replace ,, thành #EXTINF:-1 group-title="Blyray Music",


play list for VLC